CZ EN DE

Ohraňovač

Pracoviště ohraňování formuje plechy, vyřezané laserovým paprskem do potřebného tvaru.

Přestože práce s plechem je součástí několika učebních oborů, například strojní mechanik, nebo klempíř, před nástupem do firmy Bühler Žamberk, kde se využívají výkonné hydraulické lisy, se pracovníci s uvedenou technologií běžně v praxi nesetkávají. Přestože tyto špičkové stroje jsou vybaveny 3D informačním systémem pro kontrolu práce, jsou nutnou vlastností každého pracovníka u ohraňovacího lisu výborná prostorová představivost, schopnost správného čtení výkresové dokumentace a trvalého soustředění.

Důležitá je i předvídavost možných problémů při vlastní výrobě. Právě tuto vlastnost je možno získat jen dlouhodobou praxí a aplikací všech dosavadních pracovních zkušeností. Znalosti doprovázející každého pracovníka po celou jeho pracovní kariéru jsou nejdůležitějším předpokladem jeho úspěšné práce.

Plechová výroba – ohraňováníPlechová výroba – ohraňování

Svářeč

Svářeč spojuje kovové materiály působením vysokých teplot, které v místě spoje nataví základní materiál a po vychladnutí vytvoří jeden celek. Svou činností ovlivňuje nejenom funkčnost, ale i celkový vzhled výrobku. Musí se dobře orientovat v technické dokumentaci a technologických postupech, volit systém práce nedeformující výrobek a dbát na kvalitu a vzhled svarů.

Svařovací pracoviště jsou vybavena zařízením pro svařování v ochranné atmosféře CO2. Odstraňování kvalitativních, nebo estetických chyb svářeče je finančně nákladné a někdy i nerentabilní. Proto práce vyžaduje plné soustředění a svědomitost. Pracoviště svářečů je vzhledem k velkým rozměrům některých výrobků často náročné i na fyzickou kondici.

Plechová výroba – svařováníPlechová výroba – svařování

Prováděné práce:

  • Laser

  • Ohraňování

  • Zkružování

  • Svařování

  • Broušení

Kam dál:

© 2014 - 2016 Bühler CZ, s.r.o. Žamberk,  Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz