školy a studenti

Práce s mládeží

Dlouhodobě spolupracujeme se všemi typy základních i středních škol

"Tvoř svoji budoucnost s námi"
 

Spolupráce sezákladními školami

v regionu - aktivně s 33 základními školami

Co můžeme nabídnout

 • Materiální a technická podpora škol
  • dovybavování učeben a pracovních dílen
  • nabídnutí a dodání kovových materiálů a technické dokumentace (dle Katalogu výrobků pro praktické vyučování ZŠ)
  • dlouhodobé zapůjčení polytechnických stavebnic (Fischertechnik, Merkur, Voltík)
 • Umožnujeme praktickou výuku v prostorách firmy
 • Realizujeme projektové dny ve škole nebo i ve firmě
 • Organizujeme exkurze do firmy
 • Účastníme se školních výstav a přehlídek
 • Podporujeme vědecko-technické projekty a soutěže
 • Akce pro děti a mládež
  • Strojírenský příměstský tábor (zatím pro děti zaměstnanců)
  • činnost Technického klubu (od příštího školního roku)

Spolupráce sesředními školami

aktivně s 10 středními školami a středními odbornými učilišti - průměrně 40 praktikantů během školního roku

Zřídili jsme odborné pracoviště pro praktickou výuku studentů a absolventů. Ve výrobních úsecích pracují na špičkových strojích a robotech. Naším cílem je vychovat kvalitní odborníky. Kvalita je pro nás víc než kvantita.

Co můžeme nabídnout

 • Za dobré studijní výsledky nabízíme stipendium
 • Odměna za produktivní práci
 • Získání znalostí v příjemném a podporujícím kolektivu
 • Možnost brigád v létě i v průběhu roku
 • Šikovné absolventy školy přednostně přijímáme na hlavní pracovní poměr
mladez