Firma

Tréninkové 
centrum

Naše tréninkové centrum je vstupní branou pro nově přicházející spolupracovníky.

"Novým kolegům aktivně pomáháme"
 

Hlavním úkolem je seznámit je zde s prostorovými, personálními i legislativními podmínkami firmy, a to podle toho, jakou mají odbornost a pracovní zaměření.

Pokud to vyžaduje úroveň jejich dosavadního vzdělání a zkušeností, absolvují také základní seznamovací kurs po praktické stránce. V něm si osvojí a upevní své znalosti a dovednosti před nástupem přímo na konkrétní pracoviště. Zároveň se seznámí s požadovanou úrovní své práce, vztahů s ostatními spolupracovníky a postupy při řešení nejrůznějších situací, které při jejich práci mohou nastat. Získají tak hned na počátku pocit sounáležitosti s týmem ostatních zaměstnanců firmy.

Dalším úkolem tréninkového centra je průběžné vzdělávání současných spolupracovníků. Pokud to vyžaduje situace, jsou seznamováni s novými požadavky výroby, změnami té současné a aktuálními záměry firmy. Důležité jsou pro nás informace od zaměstnanců týkající se jejich vnímání pracovního procesu, do kterého jsou začleněni. Jsou důležité pro management firmy při jeho následných rozhodnutích.

Tréninkové centrum se také podílí na výchově nových pracovníků ve strojírenství. Propaguje školské organizace, vzdělávající žáky strojních oborů. Ve spolupráci s partnerskou Střední školou obchodu, řemesel a služeb Žamberk slouží jako další stupeň pro praktický výcvik jejich žáků v podmínkách, které jsou identické s budoucím pracovním zaměřením absolventů.

Výuka teorie a praxe