Aktuálně

Ukliďme Žamberk

11.4.2022

V pátek 8. dubna 2022 se dobrovolníci z naší firmy Bühler CZ - Žamberk zapojili do akce „Ukliďme Česko“. Akce Ukliďme Česko je celostátní dobrovolnická úklidová akce, jejímž cílem je úklid černých skládek a prevence jejich vzniku. Tato akce proběhla poprvé v roce 2013 a od té doby probíhá v naší zemi každým rokem.

Přihlásilo se 23 spolupracovníků z různých oddělení naší firmy, za což jsme velice rádi. Každý účastník obdržel pytel, rukavice a informace o trase úklidu. My konkrétně jsme uklízeli Žamberk. Byly stanoveny tři trasy: první vedla kolem naší firmy Bühler a nejbližšího okolí, druhá trasa vedla kolem Karlovic, starou Lukavskou ulicí do parku a třetí trasa vedla kolem rodinných domů od Penny marketu směrem k naší firmě. S nadšením, elánem a dobrou náladou jsme vyrazili do terénu.


Kolikrát to nebyl příjemný pohled, co lidé dokážou vyhodit v přírodě. A co jsme nacházeli? Nejvíce to byly prázdné lahve od alkoholu, plechovky od nápojů, papírky, plastové pytlíky, různé stavební materiály, střepy a také vajgly od cigaret a další různé odpadky. Není to moc hezká vizitka našeho města, ale jsme rádi, že jsme přispěli k vylepšení našeho životní prostředí.