Aktuálně

Předání daru dobrovolným hasičům

27.5.2022

V úterý 10. května 2022 převzali zástupci zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Žamberk nový externí defibrilátor od naší firmy Bühler.

V rámci naší sportovní akci "Na čerstvém vzduchu pro dobrou věc", kdy naši zaměstnanci během ledna a února nachodili, naběhali nebo našlapali celkem 12 447 km a tím jsme vybrali pěkných 115 tis.Kč. Za část těchto peněz jsme mohli přispět právě na tento přístroj.


Jedná se o Automatizovaný Externí Defibrilátor (AED), který tvoří nedílnou součást základní neodkladné resuscitace. AED je mikroprocesorem řízený přístroj, který mohou obsluhovat jak nevyškolení, tak trénovaní záchranáři. Po zapnutí přístroje se zachránce okamžitě řídí hlasovou a obrazovou nápovědou. Prostřednictvím AED je možné podat kontrolovaný elektrický výboj - defibrilaci, který může obnovit normální srdeční rytmus. Mimo jiné je přístroj schopen hodnotit jakýkoliv srdeční rytmus pacienta a tepovou frekvenci.
Běžná pořizovací cena tohoto zařízení se pohybuje kolem 60 tis.Kč. Díky jedinečné nabídce jsme se vešli do 40 tis.Kč. 
Jsme rádi, že jsme mohli přispět na dobrou věc a věříme také, že i kdyby zachránil byť jen jediný život, měla tato investice smysl.

Přejeme hodně úspěchů při nároční práci.

Jana Škopová