Aktuálně

Bühler slaví v Žamberku 10. výročí

13.6.2022

V pátek 10. června 2022 oslavila společnost Bühler CZ 10. výročí začlenění výrobního závodu Žamberk do skupiny Bühler.

Na oslavy byli pozváni zaměstnanci ze Žamberka, zástupci města, kraje a partnerské školy na zámku. Samozřejmě nechyběli ani zástupci nejvyššího vedení firmy Bühler ze Švýcarska. mohli přivítat v naší nádherné a čisté firmě. S hrdostí jsme je mohli provázet naší firmou, kde se prezentovali naši spolupracovníci, kteří to zvládli na výbornou.

V roce 2012 převzala Bühler AG od společnosti Rieter výrobní areál Žamberk, který do té doby vyráběl především stroje a díly pro textilní průmysl. Do roku 1990 patřila výroba Elitexu a vyráběla spřádací stroje a navíjecí zařízení. V roce 1994 se z firmy stal Rieter Elitex a v roce 2004 již jen Rieter.

Zpočátku vyráběla společnost Bühler produkty primárně pro svou divizi Milling Solutions, včetně filtrů, vzduchových uzávěrů, vibračních vybíječů, ale i rozvaděčů pro provozy a mnoho dalšího. V průběhu let se portfolio rozrůstalo a tím rostla i důležitost výrobního závodu v Evropě. Žamberk dnes hraje ústřední roli ve výrobní síti společnosti Bühler a je předním vzorem aplikovaných výrobních technologií, jako je robotika nebo automatizace.


S radostí se můžeme ohlédnout za 10 úspěšnými lety v Žamberku a díváme se pozitivně i do budoucnosti. Je zde výrobní závod, který zvládá rozsáhlé produktové portfolio, je velmi dobře organizované a pružně a inovativně reaguje na výzvy a změny. Dokážeme efektivně vyrábět cenově výhodné a sofistikované produkty.

V Žamberku vyrábí Bühler především stroje a produkty pro skupinu Bühler, ale 20% kapacity patří i třetím zákazníkům, například pro textilní a automobilový průmysl. Komplexní výroba od nákupu materiálu přes obrábění, zpracování plechu, povrchovou úpravu a konečnou montáž, včetně kontroly a včasného dodání hotového zboží v kvalitě Bühler odlišuje tento závod od ostatních a činí jej rozhodujícím pro ostatní závody Bühler. Různorodost pracovních míst a profesí, které výrobní závod nabízí, jde ruku v ruce s velikostí jeho portfolia.

Lokalita Žamberk neustále zvyšuje svůj význam a svou síť Bühler. A to díky obětavým a vysoce kvalifikovaným zaměstnancům. Pro region je závod Žamberk majákem z hlediska učňovského vzdělávání a spolupráce s místními institucemi. Žamberk bude proto hrát i nadále ústřední roli pro evropské lokality Bühler. A k tomu neustále potřebujeme dobře vyškolené, oddané a loajální zaměstnance a specialisty.

Jana Škopová, 14. června 2022