CZ EN DE
ZŠ 28. října v Žamberku má své dílny. I díky Bühler CZDalší základní škola, tentokrát v Žamberku, ulice 28. října, je kvalitně připravena na rozšíření výuky o manuální dovednosti a kromě jiných subjektů jí pomohla firma Bühler CZ. Ředitelka školy Hana Nosálová si dala za cíl nabídnout žákům pracovní výchovu z několika důvodů. „Žáci objeví svoje možnosti pro budoucí povolání, které vyžaduje manuální zručnost. A rozhodně nemusí jít jen o řemeslnou činnost. Jsou s ní spojeny například i umělecké a zdravotnické obory,“ uvedla.
2016 03 29 skoly1Dalším kladem je získání představy o ceně hodnot. „Kdo nikdy nic kvalitně nevyrobil, vůbec netuší, kolik práce je ve výrobku uloženo a nedovede jej ocenit. A hlavně jde o výcvik vůle. Mladí lidé mají stále větší sklony se rychle vzdávat. Pedagogicko-psychologické poradny se plní žáky základních škol, kteří se často už při drobném neúspěchu hroutí a ztrácejí víru ve své schopnosti,“ dodal Stanislav Hudák, který se na spolupráci za firmu Bühler podílel.

Uvedený záměr bývá zpravidla nad finanční síly běžné základní školy. „Musím všem zainteresovaným moc poděkovat, každý jste nám velice pomohl“, uvedla při slavnostním otevření dílen 16. března ředitelka Nosálová před zástupci firem, starosty a místostarosty Žamberka, zastupiteli města, Janem Štěpánkem za školskou radu i učiteli základní školy.

Vynikající spolupráce

Prostory připadající v úvahu pro pracovní výuku především vyžadovaly značné stavební úpravy, které zajišťovalo město Žamberk. Pro získání finančních prostředků z výzev ministerstva školství byla nutná úzká spolupráce se Střední školou obchodu řemesel a služeb Žamberk. Žáci základní školy si v jejích vybavených prostorech zhotovili první výrobky ze dřeva a v praxi tím dokumentovali, že svoje dílenské pracoviště potřebují. Na vlastním vybavení se podílely i některé firmy z regionu. Firma Bühler CZ Žamberk si vzala na starost výrobu místa pro přehledné ukládání nářadí a hlavně od úplného začátku odborné poradenství při realizaci. „S paní ředitelkou i pracovníky školy, kteří měli realizaci pracoviště na starosti, byla od prvního okamžiku vynikající spolupráce. Jejich zodpovědný přístup nás motivoval k tomu, abychom neopomenuli žádný poznatek i zkušenost z provozu vlastního tréninkového centra v naší firmě“, uvedl generální ředitel firmy Bühler CZ Jiří Appeltauer.

„Celé pracoviště je příkladem toho, co dokáže správně koordinovaný tým, kde každý účastník má svoje místo. A za skvělou koordinaci je zapotřebí poděkovat paní ředitelce Haně Nosálové,“ řekl Stanislav Hudák.

A jak dál?

„ Pro vlastní výuku budeme po dohodě s učiteli připravovat výkresy, technologické postupy a částečně připravený materiál. Vše bude probíhat tak, jako ve skutečné výrobě. Žáci se naučí číst strojní výkresy, technologické postupy a ten částečně připravený materiál není proto, abychom je šetřili, ale aby nemuseli provádět operace neodpovídající jejich zkušenostem. Tím minimalizujeme riziko pracovního úrazu“, vysvětlil přítomným vedoucí tréninkového centra firmy Bühler Stanislav Hudák.

© 2014 - 2016 Bühler CZ, s.r.o. Žamberk,  Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz