CZ EN DE

Nový obor Obráběč kovů

Spolu se Střední školou obchodu, řemesel a služeb Žamberk jsme uvedli do života nový obor Obráběč kovů. Jedná se o premiéru duálního vzdělávání v Pardubickém kraji. Tréninkové centrum naší firmy Bühler CZ se tak od září každý sudý týden zaplňuje deseti učni – budoucími obráběči. Praktická výuka nového oboru je součástí unikátního projektu spolupráce školy a firmy. Aktivitu podporují švýcarští manažeři Bühler Group Uzwil.

Mosty pro budoucnost

Účastníme se Projektu Mosty pro budoucnost a podílíme se na podpoře studentů, kteří od 1. 9. 2015 studují obor Mechanik elektronik a Mechatronik v SOŠ a SOU Lanškroun a VOŠ a SŠT Česká Třebová. Projekt má za cíl upravit a přiblížit obsahovou náplň školních vzdělávacích programů oborů potřebám šesti partnerských firem, které jsou rozhodujícími zaměstnavateli v regionu Orlickoústecka. Připravili jsme společný marketingový postup a budeme žáky motivovat k zájmu o praxi - každý ze zaměstnavatelů ve „své“ firmě. „Bühler CZ podpoří konkrétní žáky tím, že jim umožní praxi i brigády během studia ve skutečných výrobních podmínkách,“ vysvětlil Stanislav Hudák. „Na základě společných kritérií spolupracujících firem budeme žáky odměňovat a nejlepším umožníme v závěru studia zahraniční praxe formou stáží. Po absolutoriu mohou nastoupit i do Bühleru CZ.“

Strojírenský technik

Spolu s dalšími významnými firmami regionu Žamberska a Letohradska jsme aktivně spolupracovali na novém studijním oboru Strojírenský technik, který podpořil Pardubický kraj. Tento maturitní obor nově otevře od září 2016 Průmyslová střední škola Letohrad. Jeho absolventi najdou uplatnění ve výrobních firmách strojírenského a elektrotechnického zaměření například na pozicích technik přípravy výroby, vedoucí týmů, kontrolor kvality, konstruktér, technik automatizace a robotizace, dispečer-plánovač výroby a nákupčí. „Výhodou oboru je školní vzdělávací program maximálně zohledňující potřeby moderních firem regionu a průběžný kontakt s praxí. Žáci budou kromě prvního ročníku po celou dobu studia pracovat na pracovištích firem konsorcia, tedy i u nás. Získají tím už během studia vynikající praktický přehled o studovaném oboru,“ vysvětlil Hudák.

Spolupráce se základkami

Naše tréninkové centrum se otevřelo také žákům některých základních škol v regionu. Posunuli jsme se tak od „doškolování“ či „přeškolování“ nastupujících zaměstnanců směrem k dětem a seznamujeme je s tím, co rozvíjející technika obnáší. Naši firmu v zimním období pravidelně navštěvují například žáci Základní školy z Kunvaldu, kteří u nás v tréninkovém centru absolvují pracovní vyučování. Jde o praktickou činnost zahrnující všechny základní operace při ručním zpracování kovů, včetně čtení výkresu a technologického postupu. Hned od počátku si děti vedou velice zdatně. Se současným pracovním zaujetím si poměrně rychle vytvoří výrobek, který jim bude připomínat dobu prožitou v Bühleru. Spolupracujeme i s dalšími školami, kterým poskytujeme nejrůznější pomoc podle jejich potřeb.ühleru Žamberk.

Dědečkova dílna

Jsme v kontaktu s Dědečkovou dílnou, kterou při Mateřském a rodinném centru CEMA v Žamberku vede pan Jiří Prokopec. Mladí chlapci i dívky zde získávají tu správnou inspiraci nejen pro své technické tvoření a rozvoj, ale i pro své další směřování v životě.

© 2014 - 2016 Bühler CZ, s.r.o. Žamberk,  Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz