CZ EN DE

Aktuálně nabízíme
tyto volné pozice:

Technický kontrolor kvality, CNC obráběč, Elektromontér, Elektronik, Konstruktér elektro, Koordinátor zavádění nových výrob, Lakýrník, Manipulant plechové výroby, Montážní dělník, Nákupčí senior, Nástrojař, Obsluha práškové lakovny, Řidič VZV, manipulant... kompletní nabídka...

Práce v oddělení technické přípravy výroby vyžaduje hluboké znalosti technologií, materiálů a CAD a CAM programů. Úkolem techniků je připravit výrobním pracovníkům podmínky pro jejich práci. Jedná se především o tvorbu technologie pro CNC obráběcí centra a modelování upínacích přípravků na požadované obrobky. Obráběcí programy se umisťují na intranetovou síť, ze které si je operátoři CNC center nahrávají do stroje. Modely upínacích přípravků se spolu s kompletní výkresovou dokumentací předávají do provozu nástrojárny, která je vyrobí.

Aby mohli svoji činnost provádět co nejlépe, procházejí nejprve obdobím přípravy ve výrobním provozu. Zkušenosti z této praxe jsou pro jejich budoucí práci nenahraditelné. Postupně přicházejí do styku s řešením problémů, které jsou přes všechen pokrok konstrukčních a obráběcích počítačových programů časté a vyžadují komplexní pohled, který je symbiózou teoretických a praktických zkušeností. Spolu s nimi je důležitá i invence a operativní přístup ke změnám zaběhlých postupů.

Pracovník technické přípravy výroby do značné míry rozhoduje nejenom o kvalitě výroby firmy, ale i o nákladech ve výrobě a pracovní atmosféře během ní.

Technická příprava výroby – modelování přípravků v CAD programuTechnická příprava výroby – celkový pohled

Prováděné práce:

  • Technologie

  • Konstrukce

  • Řízení projektů

Kam dál:

© 2014 - 2016 Bühler CZ, s.r.o. Žamberk,  Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz