CZ EN DE

Práce v oddělení technické přípravy výroby vyžaduje hluboké znalosti technologií, materiálů a CAD a CAM programů. Úkolem techniků je připravit výrobním pracovníkům podmínky pro jejich práci. Jedná se především o tvorbu technologie pro CNC obráběcí centra a modelování upínacích přípravků na požadované obrobky. Obráběcí programy se umisťují na intranetovou síť, ze které si je operátoři CNC center nahrávají do stroje. Modely upínacích přípravků se spolu s kompletní výkresovou dokumentací předávají do provozu nástrojárny, která je vyrobí.

Aby mohli svoji činnost provádět co nejlépe, procházejí nejprve obdobím přípravy ve výrobním provozu. Zkušenosti z této praxe jsou pro jejich budoucí práci nenahraditelné. Postupně přicházejí do styku s řešením problémů, které jsou přes všechen pokrok konstrukčních a obráběcích počítačových programů časté a vyžadují komplexní pohled, který je symbiózou teoretických a praktických zkušeností. Spolu s nimi je důležitá i invence a operativní přístup ke změnám zaběhlých postupů.

Pracovník technické přípravy výroby do značné míry rozhoduje nejenom o kvalitě výroby firmy, ale i o nákladech ve výrobě a pracovní atmosféře během ní.

Technická příprava výroby – modelování přípravků v CAD programuTechnická příprava výroby – celkový pohled

Prováděné práce:

  • Technologie

  • Konstrukce

  • Řízení projektů

Kam dál:

© 2014 - 2016 Bühler CZ, s.r.o. Žamberk,  Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz