CZ EN DE

Aktuálně nabízíme
tyto volné pozice:

Pracovník příjmu zboží, údržba areálu, obsluha laser, zkušební technik elektro, CNC obráběč, skladník / Manipulant - řidič VZV, lakýrník, strategický/á nákupčí, skladník hutního materiálu a odlitků, kontrolor kvality.

kompletní nabídka práce...

Dotazník pro uchazeče

Stránka 1 ze 3

Dotazník pro uchazeče/ku o zaměstnání ve společnosti Bühler CZ s.r.o.

Název zaměstnání, o které mám zájem(*)
Prosíme vyberte položku...

Informaci o zaměstnání jsem získal/a od:
Invalid Input

Jméno a příjmení:(*)
Prosíme, vyplňte vaše jméno.

Datum narození:
Neplatný vstup.

Bydliště:(*)
Prosíme, vyplňte vaši adresu.

Telefon:(*)
Prosíme, vyplňte vaše telefonní číslo.

E-mail:(*)
Prosíme, vyplňte váš e-mail.

Možnost nástupu od:
Neplatný vstup

Představa o výši platu:
Invalid Input

 
Kvalifikační předpoklady
Základní vzdělání (název školy):
Invalid Input

Datum ukončení (rok):
Invalid Input

Osvědčení:
Invalid Input

Střední odborná škola - vyučení (název školy – obor vzdělání):
Invalid Input

Datum ukončení (rok):
Invalid Input

Osvědčení:
Invalid Input

Úplné střední vzdělání - ÚSO, ÚSV (název školy – obor vzdělání):
Invalid Input

Datum ukončení (rok):
Invalid Input

Osvědčení:
Invalid Input

Vyšší odborná škola (název školy – obor vzdělání):
Invalid Input

Datum ukončení (rok):
Invalid Input

Osvědčení:
Invalid Input

Vysoký škola (název školy – obor vzdělání):
Invalid Input

Datum ukončení:
Invalid Input

Osvědčení:
Invalid Input

 
Jazykové dovednosti:
Invalid Input

Jazyk / úroveň (základní, dobrá, vynikající) / Získaná osvědčení a zkoušky

Práce s PC:
Invalid Input

Úroveň / uživatelská/programování (základní, dobrá, vynikající) / Programy, aplikace

Další znalosti a dovednosti:
Invalid Input

Osvědčení

Další kurzy a vzdělávání:
Invalid Input

Název / osvědčení

Předchozí zaměstnání:
Invalid Input

Od roku - do roku / zaměstnavatel / pracovní zařazení

Další sdělení:
Invalid Input

Souhlas(*)
Je potřeba potvrdit souhlas.

Souhlasím tímto, aby společnost Bühler CZ s.r.o. zpracovávala mnou poskytnuté údaje a data obsažená v tomto osobním dotazníku za účelem jejich využití v rámci databáze uchazečů o zaměstnání ve společnosti Bühler CZ s.r.o. a na to navazujícího výběru jejích zaměstnanců, a to po dobu jednoho roku od poskytnutí údajů. Zavazuji se přitom bez zbytečného odkladu oznámit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů, aby tyto vždy odpovídaly skutečnosti a byly pravdivé. Prohlašuji, že jsem byl/a ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, řádně informován/a o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou mé osobní údaje zpracovávány, o svém právu přístupu k těmto údajům, jakož i o svých dalším právech stanovených v § 21 shora citovaného zákona.

Ověření proti spamu:
Neplatný vstup