CZ EN DE

Stránka 1 ze 3

Dotazník pro uchazeče/ku o zaměstnání ve společnosti Bühler CZ s.r.o.

Prosíme vyberte položku...

Invalid Input

Prosíme, vyplňte vaše jméno.

Neplatný vstup.

Prosíme, vyplňte vaši adresu.

Prosíme, vyplňte vaše telefonní číslo.

Prosíme, vyplňte váš e-mail.

Neplatný vstup

Invalid Input

Kvalifikační předpoklady
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Jazyk / úroveň (základní, dobrá, vynikající) / Získaná osvědčení a zkoušky

Invalid Input

Úroveň / uživatelská/programování (základní, dobrá, vynikající) / Programy, aplikace

Invalid Input

Osvědčení

Invalid Input

Název / osvědčení

Invalid Input

Od roku - do roku / zaměstnavatel / pracovní zařazení

Invalid Input

Je potřeba potvrdit souhlas.

Souhlasím tímto, aby společnost Bühler CZ s.r.o. zpracovávala mnou poskytnuté údaje a data obsažená v tomto osobním dotazníku za účelem jejich využití v rámci databáze uchazečů o zaměstnání ve společnosti Bühler CZ s.r.o. a na to navazujícího výběru jejích zaměstnanců, a to po dobu jednoho roku od poskytnutí údajů. Zavazuji se přitom bez zbytečného odkladu oznámit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů, aby tyto vždy odpovídaly skutečnosti a byly pravdivé. Prohlašuji, že jsem byl/a ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, řádně informován/a o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou mé osobní údaje zpracovávány, o svém právu přístupu k těmto údajům, jakož i o svých dalším právech stanovených v § 21 shora citovaného zákona.

Neplatný vstup

© 2014 - 2016 Bühler CZ, s.r.o. Žamberk,  Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz