CZ EN DE
Manažer kvality si čistí hlavu hraním na trubku a „odpočívá“ v dechovém orchestru

Josef Mařík je ve firmě Bühler CZ více jak 30 let, dnes v pracovní pozici vedoucího manažera kvality. Vystudoval strojní obory a dlouhodobě se zabývá právě otázkami souvisejícími s kvalitou. Od svých 25 let pracuje v podniku, který sice měnil majitele, ale on zůstal prakticky na jednom místě. Nejdřív jako soustružník, směnový kontrolor, metrolog, vedoucí technické kontroly a člověk zodpovědný za řízení systému kvality. S ředitelem firmy Jiřím Appeltauerem jej spojuje společný názor, a to, že kvalita dominantně závisí na lidech, které si ke spolupráci vyberete. Takže platí: „Jaké lidi si vybereš, s takovými budeš dělat a takovou budeš mít kvalitu." A protože určité období měl na starosti i personální procesy ve firmě, budoval v daném čase s touto zásadou personální oddělení naší firmy.

Byl jste rád vším, čím jste byl?

„Mám veliké štěstí, že mě práce vždy bavila, a proto mě tolik neunavovala. Jsem orientovaný více systémově, než operativně, což mi ve výkonu profesí, které jsem dělal, pomáhalo, a také jsem vystupoval vždy konzistentně. Určitým osobním zadostiučiněním pro mě bylo, když se mi podařilo získat evropský certifikát manažera kvality – osobní certifikát auditora EOQ (Evropská organizace pro kvalitu), a ten má relativně málo lidí v naší republice. Ale musím jej každé tři roky obhajovat, což pro mne není v současné době jednoduché, ani nijak příjemné. Předpokládá to neustálé učení a osobní rozvoj - zatím jsem vždy uspěl."

Když si představím vaši každodenní práci, jak vypadá? Pořád nad někým stojíte a kontrolujete....

„Mám na starosti řízení kvality, to je patnáct kontrolorů, kteří pracují ve třech směnách na různých pracovištích firmy Bühler - starám se o ně jako o své spolupracovníky. Musím účelně a smysluplně usměrňovat jejich činnost v souladu s vizemi a politikou firmy a i jejich prostřednictvím přenášet požadavky kvality na ostatní spolupracovníky.

Kromě této personální stránky má moje práce ještě technickou stránku. To znamená, že spoluodpovídám za systém kvality ve firmě, za tvorbu nejrůznějších směrnic, jejich přezkoumání, vzájemnou provázanost, proškolování lidí v tomto směru, plánování kvality, za přípravu k auditování a za neustálé zlepšování.

Zlepšování?

„Zlepšování jako takové je další projekt, o který pečuji s malým týmem spolupracovníků. Znamená, že každý z pracovníků firmy může podat námět na zlepšení čehokoliv v kterékoliv oblasti činnosti firmy. Jedná se například o námět ke zlepšení pracovního postupu, další námět může souviset s ekologií, s bezpečností práce, s pracovními pomůckami, postupy a metodami. My tyto náměty evidujeme, posuzujeme, je-li určen k realizaci, tak necháváme realizovat, navrhujeme odměnu, a tak dále."

Nakolik jste oblíbený? Lidé vás mohou vnímat tak, že jim neustále „šlapete na paty"...

„Na to by bylo dobře se zeptat samotných zaměstnanců. S řemeslně zručnými nebo zdatnými a profesně způsobilými kolegy si rozumíme, myslím, velmi dobře. Samozřejmě lidé jsou různí, a tak u některých to zcela nejde dle představ. Když se jedná o nechtěnou nevědomost, pak se s každým dá ještě dále pracovat a vlastně to ničemu nevadí. Pokud to však jsou lidé s úmyslnou „chtěnou nevědomostí", tak to si nerozumíme."

Co z toho, čím jste v životě prošel a co jste zažil, Vám nejvíce pomáhá ve Vaší práci manažera kvality?

„Nejvíce mě pomáhá dobrý základ z domova, dobrá výchova od mých rodičů. Vyrostl jsem v chalupě na samotě, v době, kdy to rodiče neměli jednoduché. Museli si hodně poradit sami, nemohli si naříkat a na kde co stěžovat, zkrátka, co si sami nezařídili, to neměli. Byl jsem vedený k tomu, že se musím umět rozhodovat a musím být hodně nápomocen všem svým blízkým. Mám proto i silnější sociální cítění, než je obecně dnes zvykem. Na druhou stranu jsem dostatečně důsledný ke svým spolupracovníkům, s určitými věcmi si musí umět poradit sami a neobtěžovat okolí. Řekl bych, že důslednost je jedna z důležitých schopností. Pak ještě nestrannost a umění být trošku „nad věcí".

Co vám pomáhá dostávat se „nad věc"?

„Je to nějak ve mně, asi klid, rozvaha, odosobnění a pevné nervy."

Jak si je nabíráte? Jak relaxujete?

„Relaxuju v úplně jiném oboru než ve své profesi - dělám muziku. Od svých deseti let hraju na trumpetu a už asi 6 let se starám o Hudební spolek v Letohradě. Měl jsem to štěstí, že mě učil hrát hudební skladatel pan František Uhlíř, který loni zemřel ve věku 92 let. Byl to vynikající člověk, jak po lidské, tak po muzikantské stránce, skladatel, perfektní muzikant, hrál na řadu nástrojů, byl a je mým velkým vzorem."

Představíte nám váš hudební spolek?

„Tvoříme různě velká hudební tělesa, od fanfárových kvartetů přes klasický dechový soubor v počtu 13 – 17 lidí, až po harmonii, která čítá okolo 50 lidí podle toho, co si žádá pořadatel kulturní akce. Harmonie mě hodně zajímá a baví, je to velmi pestré a je docela náročné dát takový „mančaft" dohromady. Vystupují spolu lidé z dechovek v Lanškrouně, Žamberku, Králíkách, Letohradu. Hrajeme dechovku i celé velmi široké spektrum žánrů a skladeb, prakticky cokoliv kromě těch hodně moderních stylů. Tedy nejen dechovku, ale i swing, populární hudbu, operetu, operu... Máme například v repertoáru Abbu, Queen i několik transkripcí rockových skladeb."

Kde vás letos uslyšíme?

„V letošním roce jsme začali jarním koncertem, který děláme každý rok kolem svátku Josefa, a oslavujeme tak s naším dirigentem náš svátek pravidelně. Následně koncert opakujeme zpravidla v Králíkách. V červnu vystupujeme s klasickou dechovkou na mistrovství sekáčů ČR a s harmonií pak na festivalu Pravečkův Lanškroun, dalším letošním vystoupením je koncert na výročí hasičů v Letohradě. Ten má tři části: jednak samostatný koncert pro posluchače, pochod s hasiči a uvítací koncert na náměstí. Letos máme v plánu také program pro řemeslnickou sobotu, kterou pořádá skupina kolem podnikatele Pavla Tacla v Letohradě první sobotu v červenci. Zde se jedná o hodinový samostatný koncert. V září jedem na festival Fadrhonsova Dobrovice (Jan Fadrhons byl vynikající vojenský muzikant). V srpnu ještě pojedeme - už počtvrté - na 4 dny do Francie, jezdíme také do Belgie, Holandska, Německa a Švýcarska a dalších zemí."

Vnímám, že v rádiu a televizi se dnes dechovka už moc nehraje...

„To je problém naší společnosti. Myslím, že lidi by ta hudba zajímala, ale není jim prezentována. Ne tak dávno jsme natočili pořad „A tuhle znáte..." ve spolupráci s ČT Ostrava, který byl 4x reprízován, to se nám docela povedlo, tak jsme možná ledaskomu udělali radost. Byl na to dobrý ohlas."

Co vám dechovka a hraní na trumpetu dává?

„Dává mi sílu do další práce, protože se dokonale vyčistím. U té muziky se nedá jinak, než na vše zapomenout, na blízké i vzdálené, prostě na cokoliv. Hlava se musí věnovat jen té muzice, nejde to spojit s něčím dalším. Během zkoušek, které máme pravidelně co týden dvě až tři hodiny, i během následných vystoupení člověk skutečně zrelaxuje.

A je tu ještě další přidaná hodnota: Hra na dechový nástroj je velmi užitečná záležitost pro lidský organismus - je to zajímavý sport. Nepamatuji, že jsem byl někdy nemocný, neustále musíte správně dýchat, dobře sedět, neustále zaměstnáváte hlavu, koordinujete všechny možné svaly ve svém těle, nejen prsty, jazyk, rty, důležitý je dech a držení těla při stání i sezení, vše je fyzicky náročné. A když to děláte dlouhodobě, vyrovná se to ledasjakému sportu. Takže kdo chce být zdravý, tak mé doporučení je nikoliv vrcholově sportovat, protože to pak jednostranně bolí klouby, ramena apod., ale dělat muziku, která vám naprosto všestranně tělo zaměstná. A hlavně trénuje komplexně mozek."

Zdenka Hanyšová Celá

2015 05 27 rozhovor12015 05 27 rozhovor4

2015 05 27 rozhovor2

2015 05 27 rozhovor3

© 2014 - 2016 Bühler CZ, s.r.o. Žamberk,  Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz