CZ EN DE
Zkušenosti člověka stabilizují a ukotvujíPavel Netušil odešel před pár měsíci ve svých 64 letech do důchodu. V jedné firmě – dnes Bühler CZ – pracoval 39 let.

Po vyučení soustružníkem v roce 1969 uzavřel svoji první pracovní smlouvu v tehdejším Kovostavu, kde pracoval tři roky. Po dvou letech v Jablonném, kde si „namlouval“ svoji ženu Elišku se vrátil do Žamberka, kde pracoval dosud. Má syna a dceru a tři vnuky. Ti bydlí v Žamberku, takže je trénuje a chodí s nimi běhat. „Je hezké vidět, jak se zlepšují v atletice,“ říká. Kromě toho rád jedí na kole, lyžuje a leze po horách. Nejraději sám.
Zkušenosti jsou nade vše

„Nejdříve jsem pracoval na soustruhu na fréze,“ vzpomíná. „Devět let jsem svářel a v 1983 začal dělat na NC a CNC strojích. V roce 2006 jsem přešel na post seřizovače nástrojů pro CNC stroje, které jsou pro výrobu prioritní. To, že jsem si prošel vším, bylo velmi přínosné: získal jsem náhled, souvislosti, „udělal jsem si praxi.“ A po letech, když jsem přestal pracovat na strojích, tak mi to všechno „zaklaplo“ a zjistil jsem, že mám obrovské zkušenosti a dokážu poradit. Přinášel jsem kolegům jiný úhel pohledu a dělalo mi radost, když jsem mohl dobře poradit.“

Je tedy důležité, aby lidé své „povolání“ poznali ze všech úhlů pohledu?
2016 06 20 netusil2
„Určitě. Sám jsem zažil, že uběhly roky, než jsem získal zkušenosti. Nastoupil jsem a prožil jsem si ten přirozený vývoj svých zkušeností a dovedností, který člověka stabilizuje a „ukotvuje“. Myslím si, že pro získání vztahu k firmě i k práci chybí právě onen mezikrok od nástupu k práci na stroji, tím mezikrokem je poznání a prožití souvislostí. Současné vedení Bühleru jde tomuto poznání naproti tím, že inspiruje základní školy nabídkou pomoci rozvoje technických dovedností u dětí a pak také novým oborem, kdy se opět učni učí.

Jaká je firma, ve které jste celý život pracoval?

Především je jako rodina. A Bühler CZ (a před tím spousta jiných jmen této firmy) byla pro mne dobrou rodinou a důležitou oporou, vedle mé paní. Čím je člověk starší, tím mu to všechno dochází, získává určité náhledy na život, to je asi přirozený vývoj. A teprve když jsem skončil v práci, tak jsem si ledacos uvědomil, mám čas se podívat za sebe a mám dobrý pocit. Ze svého působení i z toho, jak se rozvíjí firma, ve které jsem prožil celý svůj pracovní život.

A jsem kompetentní to posoudit, protože po celá ta skoro čtyři desetiletí jsem byl přítomen jejímu vývoji, a to jak po stránce technologické, tak po stránce výstavby. Všechno jsem to prožíval, na leccos jsem si „sáhl“, a to doslova. Spolu s kolegy jsme se brigádně podíleli na výstavbě budov, stavěli lešení, dělali fasády. Rozvíjeli jsme podnik ve všech jeho souvislostech. I díky tomu jsem měl a mám k tomuto podniku pevný a až důvěrný vztah. Svým přístupem si mě „firma také stabilizovala“, takže jsem si postavil domek necelý kilometr od ní. Mám s ní jen ty nejlepší zkušenosti. A to je pak těžké zpřetrhat vazby a jít jinam.

Co vlastně teď děláte?

Pracuji na svém domku, pomáhám příbuzným, jezdím na kole na lyžích a lezu po horách.

Děkuji. Zdenka Hanyšová Celá

© 2014 - 2016 Bühler CZ, s.r.o. Žamberk,  Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz