CZ EN DE
Zážitkově herní teambuilding

Horní Orlice, areál Dračí Skála, 23. a 24. června 2019

Celá akce začala odjezdem ve čtvrtek 23. května 2019 v 7:15 hod. od firmy Bühler. Vlastní odjezd i cesta proběhla hladce, byli jsme dle časového harmonogramu v areálu Dračí Skály včas.

Ubytovali jsme se ještě před snídaní, opět ve čtyřmístných chatkách jako vloni. Rychle jsme se převlékli do sportovního a vyrazili na sraz se dvěma instruktory, od kterých jsme se dozvěděli časový plán obou dnů, včetně programu na celé dopoledne. Hned po úvodních slovech hlavního instruktora bylo jasné, že program bude velmi nabitý, rozmanitý a osobní volno se bude počítat pouze na minuty. Následovala prohlídka celého areálu, která byla zakončena v hlavní budově. Provázela nás nepřízeň počasí, neustále pršelo, tak jsme museli být uvnitř budovy.

 

Jedna z prvních aktivit, kterou jsme museli zvládnout, byla snídaně společně se ZŠ z Hradce Králové, s 28 žáky ze tříd 8A. a 8B. Naše skupina čítala 12 chlapců a 2 vedoucí, a tím jsme tvořili 1/3 přechodných obyvatel tábora. Ale i takto ve společném počtu obou škol jsme se v tak velkém areálu pomalu ztratili. Smích byl slyšet všude i za neúnavné aktivity všech zúčastněných. Nejen naše skupina, ale také žáci ZŠ si museli zvyknout na „cizí“ skupinu a naučit se vzájemně se tolerovat.

Začínalo se seznamovací aktivitkou s názvem 1 minuta. Každý měl 60 vteřin (ani o vteřinu více či méně) na to, aby se představil a řekl o sobě vše důležité a zajímavé. Byla to velká zkušenost pro všechny žáky, zde si uvědomili, jak je minuta dlouhá, co všechno o sobě musejí říci, aby zaplnili celou jednu minutu. Ale nutno dodat, že úkol zvládli  dobře. Navzájem jsme se dozvěděli zajímavé a někdy i nečekané informace.

Následovala detektivní hra Příběh paní Blahovské, kdy žáci, co by angličtí detektivové spolupracovali v celém týmu. Na základě 30 faktů bylo třeba vypátrat vraha, zjistit čas vraždy, vražednou zbraň a motiv. Dvanáctičlenná skupinka zvládla vyřešit případ za necelých 21 minut. Po dokončení případu následoval kratičký oddech na doplnění tekutin s přesunem do srubu.

Ve srubu došlo k seznámení s interiérem a byla zahájena další hra Zneškodnění bomby. K dispozici byl PC a písemný manuál o konstrukci bomby. Dva týmy měli pomocí vysílaček na dálku a popisu bomby a návodu ji museli zneškodnit do časového limitu. Zpočátku docházelo k detonaci bomby, ale po týmové poradě a určení jednotlivých úloh členů v týmu se podařilo několikrát zneškodnit stále náročnější úrovně bomby.

Další hra, která byla poslední před obědem, přenesla skupinu do světa kriminalistiky nazvaná Vyšetřování zločinů. V hlavní budově si dva týmy nafasovaly potřebné rekvizity a v areálu Dračí Skály si týmy vybrali určitý prostor a přesunuli se tam. Každý tým si samostatně vymyslel příběh zločinu a připravil si místo činu. Po 45 minutách si týmy vyměnily svá místa, dle místa činu se snažili o rekonstrukci zločinu a následně předvedli svou verzi a konfrontovali si vzájemně výsledek. Po této dlouhé hře plné fantazie, hereckých výkonů a legrace všem vyhládlo a mohli se těšit na oběd.

Vytoužený oběd byl ve společné jídelně opět se všemi účastníky Dračí skály. Výborného jídla bylo jako vždy dostatek s možností přidání. Kuchařka je jako každý rok velmi šikovná a všem moc chutnalo. Chvilka poledního klidu byla krátká a po 30 minutách následoval další program.

Přesunuli jsme se do „hangáru“ ke hře Mobilní klávesnice. Co bylo úkolem? Rozdělit se na dva týmy, rozrovnat písmenka abecedy do neutrálního prostoru, na otázku instruktora najít správné slovo a v časovém limitu, ve správném pořadí písmenka určeného slova poskládat ve správném pořadí do svého dvojstupňového prostoru. Pokud bylo písmenko i ve slově soupeře, tak si ho mohl písmenko přesunout směrem k sobě. Vítězem byl ten tým, co vyřadil ze hry 7 písmenek. Pro tuto hru bylo potřeba hodně pozornosti, sladění rychlosti a taktiky. 

Déšť začínal slábnout, tak další hra byla již venku, v prostoru mezi chatkami a společně se ZŠ. Název hry Velbloudí karavana nebyl úplně přesný, protože se jednalo o závod mezi majiteli velbloudů a velbloudů oslepených šátky. Majitel a velbloud vytvořili dvojici a majitelé měli své ,,velbloudí“ svěřence za pomoci hlasu dovézt až do cíle. Majitelé na velbloudy volali do závodního prostoru, takže vznikl všeobecný ryk a nejeden majitel málem přišel o hlas.

V tom samém prostoru následovala další hra, tentokrát již bez ZŠ. Byla to akční hra Dobývání vlajek. Skupina byla rozdělena na dva týmy a za pomocí LARPových luků a šípů s měkčenými hroty se tým snažil získat vlajku druhého týmu a donést ji do vlastního tábora. Tento souboj trval až do večeře a skončil nerozhodně.

Večeře byla opět výborná a skoro všichni si přidávali. Na čerstvém vzduchu při pohybových činnostech a přemýšlení vyhládne. Po chvilce volna, kterou někteří využili tím, že prohnali fotbalový balón, následovala hra Lasery. Opět jsme  se spojili se ZŠ. Úkolem všech hráčů bylo zdarně se vyhýbat laserovým paprskům tak, aby nebyla zasažena žádná část těla. Chvílemi žáci předváděli neuvěřitelné výkony, které byly na hranici akrobacie. V plánu byl večerní oheň se slavnostním zapálením a opékáním buřtíků, ale nepřízeň počasí nám to nedovolila. Jako náhradní program bylo dobrovolné fandění našim hokejistům na MS v ledním hokeji v Bratislavě, kde jsme měli za soupeře tým Německa. Ostatní, kteří neměli chuť sledovat sportovní utkání, si mohli v ,,hangáru“ zahrát hru Svíčkový fotbal, kdy stály proti sobě dva týmy, kde každý hráč měl svoji zapálenou svíčku. Plamínek si chránil, ale zároveň se snažil vyřadit soupeře sfouknutím jeho plamínku i plamínku celého týmu. Po skončení hokejového utkání byla již trochu prodloužená večerka.

V pátek byl budíček v 7:45 hod. a to zvoněním zvonu. Ke snídani jsme dostali chléb s medovou pomazánkou, čaj a kakao. Po pár minutách vyhrazených osobní hygieně jsme se setkali ve společenské místnosti k dalšímu programu. Aktivitou na přání, kterou si celý tým vyžádal bylo Dobývání hradu. Nebyl důvod nevyhovět a to z důvodu vzorného chování a dochvilností po celou dobu pobytu. Stejně to hodnotili i naši dva instruktoři. Opět se bojovalo LARPovými luky, navíc přibyly i kuše. Šípy obou zbraní měly samozřejmě měkčenné hroty jako předchozí den. Dobývání trvalo skoro až do oběda.

Úplně poslední hrou bylo Napadení lodi domorodci, kde se zoufalá posádka pirátů bránila přesile domorodců na vlastní lodi. Domorodci pokaždé zvítězili i za cenu obrovských ztrát. Následoval rychlý a výborný oběd, úklid a předání chatek a byl zde autobus, který přijel přesně. Bezpečně nás dovezl zpátky do Bühleru nebo na autobusové nádraží. Naše akce skončila něco málo po 14. hodině.

Zhodnocení akce:

Odvezli jsme si stejně jako vloni pochvalu hlavního instruktora jako jeden z nejšikovnějších a nejsoudržnějších týmů, co jejich areál navštívil. Ohlasy žáků byli kladné, což dokazovalo jejich nadšení při řešení nejrůznějších úkolů a plnění aktivit.

Cíl (dle propozic):

Program byl organizován kvalitně a smysluplně, byl zaměřený na společný kolektivní prožitek a stmelení skupiny. Smyslem teambuildingu je stmelení skupiny zaměřené na efektivní spolupráci při řešení úkolů formou her a komunikace uvnitř každé skupiny.

Vyhodnocení cíle:

Z mého pohledu byl cíl opět 100% splněn a navíc překročen o poznání jednotlivých členů týmů z takových stran, kdy to při běžné školní výuce není možné. Mnoho žáků se během celé akce otevřelo a ukázalo své stránky, i ty co zůstávají běžně skryté. Mně tato akce doplnila informace o jejich charakterech a celkově jsem cítil další stmelení týmu. Moc děkuji za umožnění této akce. Myslím, že bude moc fajn v této tradici pokračovat, protože má opravdu moc velký smysl pro každého člena týmu (žáka ročníku), včetně nás vedoucích.

Aleš Dytrt, 31.05.2019

 

© 2014 - 2016 Bühler CZ, s.r.o. Žamberk,  Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz