CZ EN DE
Unikátní spolupráce školy a firmy odstartovala další školní rok a ministryně školství posvětila novou učebnuV tréninkovém centru společnosti Bühler CZ Žamberk se od nového školního roku učí praxi oboru Obráběč kovů již 20 studentů. Osm žáků, kteří úspěšně absolvovali první pilotní ročník oboru, postoupilo do druhého ročníku. Do prvního ročníku nastoupilo 12 nových žáků, kteří jej kapacitně zcela zaplnili. V pátek 9. září školu i firmu navštívila ministryně školství Kateřina Valachová spolu s hejtmanem Martinem Netolickým.


Obor Obráběč kovů vznikl v roce 2015 při Střední škole obchodu, řemesel a služeb v Žamberku za podpory Pardubického kraje a firmy Bühler CZ Žamberk. Zde také 9. září za přítomnosti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové otevřeli moderně vybavenou třídu pro teoretickou výuku oboru. Ministryně si prošla také výrobní prostory firmy Bühler CZ Žamberk a její tréninkové centrum, kde se žáci učí praxi na nejmodernějších CNC strojích pod dohledem špičkových odborníků. Centrum se od nového školního roku rozšířilo a nyní sem plánují pořídit další stroje pro výuku.

Obor Obráběč kovů od samého počátku podpořil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a od kraje také žáci dostávají prospěchová stipendia. Další tři tisíce korun za dobré výsledky poskytuje firma Bühler CZ přímo žákovi, nebo jeho zákonnému zástupci. Po třech letech učení budou moci absolventi okamžitě nastoupit na pracoviště, které už dobře znají, nebo se uplatnit v jakékoliv jiné průmyslové firmě. I na to jsou připraveni.

Žáky různých ročníků odlišují trička. Se svými učiteli tvoří tým

Budoucí obráběče poznají ve firmě Bühler už na dálku: prváci si oblékají trika v barvě tyrkysu, druháci trika oranžová. Hlavní starost o ně mají učitel odborného výcviku Milan Fogl a vedoucí tréninkového centra Aleš Dytrt. A jsou s nimi spokojeni. S ředitelem firmy Jiřím Appeltauerem a ředitelkou školy Zuzanou Pecháčkovou si pochvalují zvolený způsob výuky a přístupu k mladým lidem, který je odlišný od ostatních škol. „Jsme tým a v učebně nesedí žáci a učitel naproti sobě, ale jsou postojem i přístupem vedle sebe. Hovoříme s nimi jako s rovnocennými partnery, ptáme se jich, reagujeme na ně. Ukázalo se, že tento přístup je skutečně dobrá cesta.“ Veškeré výrobky, které žáci od začátku prvního ročníku vyrábějí, mají další využití. Nejprve pro potřebu ve firmě, později učni pracují přímo pro zákazníka. Od prvního momentu tedy vědí, že jejich práce má smysl. Proto se také snaží, aby jejich výstup byl kvalitní.

„Učňovské školství ve spolupráci s firmami je jedinou cestou k úspěšnému rozvoji technického vzdělávání, na jehož zabezpečení stát nemůže mít nikdy dostatek peněz,“ uvedl Jiří Appeltauer. „Současné moderní stroje stojí miliony korun a rok od roku se dále vyvíjejí a obměňují. Proto je žádná škola ze svého rozpočtu nemůže pořídit.“ Dodal, že Bühler CZ tak současně bere odpovědnosti za zaměstnanost v regionu. „Po prvním ročníku můžeme říci, že je znát, že si studenti vytvořili základní pracovní návyky přirozeným způsobem. To je to, co jim hodiny ve škole nikdy nemohou dát.“

Zdenka Hanyšová Celá,

Komunikace s veřejností pro Bühler CZ Žamberk

© 2014 - 2016 Bühler CZ, s.r.o. Žamberk,  Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz