CZ EN DE
Studenti se na brigádu do Bühleru rádi vracejí a mnozí pak přijdou na stáloBrigádníci, kteří v době letních prázdnin přicházejí pracovat do firmy Bühler CZ v Žamberku, se vždycky nejdříve zajímají o to, jak taková světová fabrika funguje, jaké výrobky vyrábí a pro jaké zákazníky a do kterých zemí naše výrobky putují. „Zajímají se o produkt, na kterém pracují, k čemu slouží a proč se vyrábí či montuje zrovna takto,“ říká šéf montáže Roman Mihulka.

Letos jich na nejrůznější pracoviště přišlo už 60 a průměrně jim je 16 a půl. Nejčastěji přicházejí na měsíc až šest týdnů. A jsou spokojeni.

Obrobna

Jen na pracoviště obrobny a nástrojárny letos vypomáhalo už 15 brigádníků. Z toho jsou 3 děvčata. Kromě dvou jsou všichni studenty či učni na školách se strojírenským zaměřením. „Brigádníky jsme rozdělili na různá pracoviště, kde jejich pracovní činnost sestává z různých druhů pomocných prací. Někteří z nich jsou tak šikovní, že se přímo účastní výrobních procesů – odjehlování, práce v řezárně, práce v nástrojárně. Rovněž jsme brigádníkům poskytli šanci, aby se účastnili a získávali zkušenosti při složitějších výrobách na obráběcích strojích tak, že sledují zkušené zaměstnance firmy. Jelikož firma Bühler uznává a dodržuje zásady 5S, brigádníky jsme zapojili i do tohoto procesu při různých pomocných úklidových pracích,“ vysvětluje šéf obrobny Jan Bryška.

„Velmi atraktivní je pro brigádníky i téma CNC obráběcích center a výpočetní technika, o které projevovali někteří intenzivní zájem. Doposud máme od brigádníků pouze pozitivní zpětnou vazbu. Zaznamenali jsme jejich nadšení z možnosti být zde na brigádě a díky získaným zkušenostem a konkretizování svých představ, jak vlastně probíhá výroba ve strojírenském odvětví, někteří uvažují i o zaměstnaneckém poměru v naší firmě po ukončení svých studií.“

Montáž a plechová výroba

Na tomto pracovišti jim mistr zadává práci pokud možno z jejich oboru a podle toho se je také snaží umístit, aby si svoje teoretické znalosti ověřili a prohloubili v praxi. U stejné práce zůstávají většinou po celou dobu trvání brigády. „Získávají u nás a odnášejí si větší přehled, zkušenost a povědomí o tom, na co všechno si v případě, že se rozhodnou v budoucnu pracovat v naší firmě, můžou „sáhnout“, říká šéf montáže Roman Mihulka

Na plechové výrobě brigádníkovi přidělují práci, která odpovídá jeho budoucí odbornosti, nebo se náplní co nejvíce přibližuje jeho budoucímu zaměření. „Například studentka SŠ logistiky a chemie pracuje v expedici a má na starosti balení, značení a expedici materiálu. Student SPŠ chemické pracuje na předúpravě ponorem a vykonává pomocné práce chemika, denně měří hodnoty kádí a provádí záznam měření,“ popisuje šéf plechové výroby Luboš Prokopec.

Co studují ti, kteří k nám přicházejí?

Budoucí vzdělání u brigádníků je různé, nejvíce však strojní obory, dále elektrotechnické SŠ a SOU, gymnázia, různé učební obory. Konkrétně např. SPŠ elektrotechnickou, SOU – elektromechanik, SŠ automobilní – automechanik, SOU – obráběč kovů, informační technologie, VOŠ – diagnostika a servis vozidel, SŠUP – mechanik seřizovač, SPŠ – stavitelství, Obchodní akademie – informatika v ekonomice a další obory.

Jaké jsou ohlasy?

„Z 98 % jsou pozitivní, což znamená, že k nám přicházejí opakovaně. Pozitivně hodnotí pokrok a změny oproti minulé brigádě,“ uvedl Roman Mihulka.

Luboš Prokopec jej doplňuje: „Říkají, že si odnášejí dobrou zkušenost. Zjistí, jakou formu/náplň může mít jejich budoucí profese a samozřejmě jsou rádi za vydělané peníze, které jim zaplatí jejich koníčky a kratochvíle. Často říkají, že u nás chtějí začít pracovat po dokončení studií.“

-zhc-

© 2014 - 2016 Bühler CZ, s.r.o. Žamberk,  Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz