CZ EN DE

Ve Střední škole obchodu, řemesel a služeb se ve středu setkali rodiče, jejichž děti si podaly přihlášku do nově zaváděného oboru Obráběč kovů. SŠOŘS jej začne vyučovat ve spolupráci s firmou Bühler CZ od září 2015. Ředitelka školy Zuzana Pecháčková a šéf tréninkového centra firmy Bühler Stanislav Hudák předali všem potřebné informace odpověděli na jejich otázky.
Další žáci, kteří podali přihlášku do jiné školy a uvažují o změně již vybraného oboru právě na tento, se mohou přihlásit přímo ještě do září.

Žamberk - Při rozvoji výuky technických oborů ve Střední škole obchodu, řemesel a služeb Žamberk významně pomůže firma Bühler CZ Žamberk.

Studentům, kteří již od září 2015 nastoupí do nového učebního oboru Obráběč kovů, zajistí praxi přímo na svých pracovištích a ještě jim bude vyplácet finanční odměnu. „Celková částka, kterou při splnění prospěchových kritérií žáci od druhého ročníku obdrží, se přiblíží třem až čtyřem tisícům korun měsíčně," upřesnil ředitel firmy Jiří Appeltauer. Unikátní spo-lupráce firmy a školy v rámci takzvaného duálního vzdělávání, kdy škola a firma jsou významnými partnery ve výuce a praxi, je nastartována.

Milé spolupracovnice,
Milí spolupracovníci,

jak jistě všichni víte, v pondělí, 13. dubna 2015 nás navštívili regionální manažeři Bühler z poboček z celého světa. Spolu s nimi zde byl i náš švýcarský šéf, pan Holger Feldhege a nejvyšší představitel správní rady, pan Calvin Grieder, který zde byl poprvé od doby, co máme postavenou novou výrobní halu. Setkání těchto pánů se konalo poprvé u nás v Žamberku. Pánové byli zvědaví, jakou halu zde Bühler postavil.

Protože u nás v poslední době trochu ubylo robotů pro obsluhu tryskového předení, nahradili jsme tyto naše dobré kamarády robotem svářecím. Dostal jméno Golem. Věříme, že se z nás stanou postupně stejně dobří partneři, jako s jeho předchůdci. Zatím nejvíce poslouchá svého kamaráda Petra, ale nepřestává pošilhávat po Tině, která jej, jak se na správného Golema sluší a patří, oživila kouzelným šémem jako první.

Převodovku „BOOM" s pořadovým číslem 20.000 smontovali na konci března na pracovišti montáže v Bühler CZ v Žamberku. Převodovek, které slouží jako pohony spřádních míst textilních strojů prstencového předení, zde vyrábějí hned 16 druhů. Na montáži se podílí šest pracovníků. Celý proces začíná kontrolou ozubených kol, pokračuje ultrazvukovým mytím, montážemi podskupin dle technologického postupu a končí finálním sestavením. Následuje „oživení" převodovky, což obnáší tlakovou zkoušku, naplnění olejem a testování v záběhu. „Kontrolujeme a zaznamenáváme teplotu převodovky, hlučnost, a případné úniky oleje. Jedná se opět o týmovou práci, kde jeden pracovník navazuje na druhého. Týmová práce je strategie naší firmy" říká Petr Novák, vedoucí projektů, který dodal, že smontovat 20.000 převodovek se celému týmu povedlo již za 4 roky trvání projektu.

Jedním z témat nedávné konference Kvalita vzdělávání bylo také takzvané duální vzdělávání, jehož prvky se snaží prosazovat i Pardubický kraj. „V našem kraji již funguje spolupráce města, školy, kraje a zaměstnavatele. Konkrétně v Žamberku, kde Pardubický kraj pomocí stipendií podporuje nadané studenty, kteří mají možnost vzdělávat se přímo v pracovním procesu, což je nenahraditelná zkušenost," zmínil hejtman spolupráci mezi Střední školou řemesel, obchodu a služeb Žamberk a firmou Bühler CZ. Více o konferenci čtěte na http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/80818/vnitrni-kontrola-vzdelavaciho-procesu-je-nezbytna-tvrdi-hejtman

Nové talenty, účastníky soutěže odborných dovedností středoškolské mládeže AMAVET v Pardubicích, už pravidelně oceňují zástupci žamberské firmy Bühler CZ. Také letos předali ceny včetně finančního příspěvku na tvoření a pozvánky na prohlídku firmy, která dlouhodobě podporuje rozvoj technického vzdělávání žáků.

Objížďka

Silnice č. III/31214, která vede do a kolem naší firmy se až do konce července 2015 opravuje. Proto je upraven způsob dopravy jak pro zaměstnance, tak pro dopravce a návštěvy.
V první etapě do 19. 4. 2015 je uzavřen vjezd přes hlavní vrátnici a po celou dobu výstavby je také zrušena autobusová zastávka před hlavní vrátnicí.
Cesta do firmy pro pěší zůstává. Pro auta je čitelná na přiložené mapě. Do firmy se dostanete... vyznačenou objížďkou a odbaveni budete dočasnou vrátnicí při vjezdu do firmy ve směru od nové haly.

Vedle cukrářů, kuchařů, zedníků, instalatérů a truhlářů se budou na Zámku v Žamberku potkávat i obráběči. Střední škola obchodu, řemesel a služeb zavádí ve spolupráci s místní firmou Bühler CZ a za významné podpory Pardubického kraje a Města Žamberka nový učební obor Obráběč kovů. Přihlášky mohou žáci posledních ročníků základních škol podávat do 15. března a od září 2015 mohou nastoupit. Spolupráci stvrdily všechny zúčastněné strany slavnostním podpisem Memoranda 27. 2. 2015 v Žamberku.

V pátek, 13. února 2015 opustil naši montážní halu v Bühleru Žamberk poslední automat - Robot J20 Tornado.
Jedná se o obslužný modul textilního stroje pro tryskové předení. Modul Robota byl v Žamberku montován od července 2008. Zabezpečuje obsluhu a servis spřádní a navíjecí jednotky. Pro netechniky je to vlastně automat textilního stroje nahrazující lidskou obsluhu. Jsou to oči a ruce tohoto stroje. Oči jsou čidla a senzory, které dohlížejí na tvorbu příze/...vlákna/nitě, kterou stroj vyrábí a ruce jsou ramena a manipulátory, které nahrazují lidskou práci obsluhy v textilní fabrice.

© 2014 - 2016 Bühler CZ, s.r.o. Žamberk,  Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz