CZ EN DE
O obor Obráběč kovů je zájem

U ředitelky Střední školy obchodu, řemesel a služeb Zuzany Pecháčkové se v květnu sešel koordinační tým pro podporu nového učebního oboru Obráběč kovů. Ten zavádí Střední škola obchodu, řemesel a služeb v Žamberku na zámku a přihlášku podalo 10 žáků a další tři se rozhodují. Obor tak bude za podpory Pardubického kraje stoprocentně otevřen.

 

Koordinační tým tvoří zástupci školy, podílející se firmy, města a kraje, jmenovitě ředitelka SŠ OŘS Zuzana Pecháčková, ředitel firmy Bühler CZ Žamberk Jiří Appeltauer a vedoucí tréninkového centra firmy Stanislav Hudák, starosta města Žamberka Jiří Dytrt a ředitel odboru školství Pardubického kraje Martin Kiss. Ti na pravidelných schůzkách vyhodnocují a rozvíjejí spolupráci při zavádění nového učebního oboru Obráběč kovů.
Podle memoranda, které všechny zúčastněné strany podepsaly letos v únoru, škola zajistí personální výuku teoretického a praktického vyučování oboru Obráběč kovů. Garantem výuky odborných předmětů a odborného výcviku je firma Bühler, která se podílí na tvorbě školního vzdělávacího programu.
Pardubický kraj udělí žákům oboru vzdělání Obráběč kovů prospěchová stipendia. Na finanční podporu Pardubického kraje naváže stipendium, které za dobré výsledky poskytne firma Bühler přímo žákovi resp. jeho zákonnému zástupci.
Město Žamberk podporuje technické vzdělávání na všech druzích škol. Výše uvedená spolupráce školy a firmy může do budoucna pomoci řešit nedostatek kvalifikované pracovní síly v regionu a návazně tak zamezit migraci za prací z pohraničí a vytvořit podmínky pro stabilizaci a uplatnění obyvatelstva v této části podhůří Orlických hor.

Z. Hanyšová Celá

© 2014 - 2016 Bühler CZ, s.r.o. Žamberk,  Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz