CZ EN DE
Naší vizí je připravit odborníky zapálené pro oborV únoru uplynul jeden rok od chvíle, kdy bylo v obřadní síni městské radnice podepsáno memorandum týkající se spolupráce Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk a firmy Bühler CZ, s.r.o., které zakotvilo spolupráci při zavedení nového učebního oboru Obráběč kovů a podpoře technického vzdělávání na Žambersku.
Smlouvu svými podpisy tehdy potvrdili PhDr. Zuzana Pecháčková, ředitelka školy,
JUDr. Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje, starosta města Jiří Dytrt a Ing. Jiří Appeltauer, generální ředitel fy Bühler v Žamberku.
Posledně jmenovaného jsme požádali o krátký rozhovor.

Splnila se Vaše očekávání se zavedením nového učebního oboru?

Zahájení spolupráce se SŠ OŘS Žamberk byl jednoznačně šťastný krok. První žáci přišli do zcela nového pracovního i společenského prostředí. Obojí je po stránce vzdělání i celkového rozhledu posouvá velice rychle vpřed. Máme bezprostřední přehled o odborném vývoji žáků, jejich pracovních i studijních výkonech a směrech pomoci k jejich dalšímu zlepšování.

Paní ředitelka školy jedná nadčasově, je přístupná k řešením, která postrádají dnes už nefunkční setrvačnost, a prosazuje jednoznačně inovativní přístup ve vzdělávání. To vše nám dosud chybělo a naše očekávání se zcela naplnilo.“

Jste spokojen se spoluprací se školou a jak se jak se případně projevuje?

Střední škola obchodu, řemesel a služeb nám umožnila splnit náš sen. Ten spočívá v trvalé výuce žáků na samém vrcholu, na kterém se současné technologie nacházejí. Současný vývoj je tak rychlý, že i během školního roku musíme inovovat výuku, kterou jsme si naplánovali na jeho počátku.

Díky naší partnerské škole může odborné předměty vyučovat náš zaměstnanec, který vlastní příslušné pedagogické vzdělání a je trvale ve firmě v kontaktu s výrobou. Žáci se tedy neučí ve škole, aby potom chodili do firmy na praxi. Žáci se ve firmě přímo učí. Krajská školní inspekce, která školu hodnotila v únoru letošního roku a může ji objektivně porovnávat s výukou na ostatních školách Pardubického kraje, byla s naší prací velice spokojena. Podle jejího názoru můžeme, pokud projevíme zájem, i teoretickou odbornou výuku přesunout do firmy. Tím bychom zahájili práci na úrovni, která je v naší mateřské firmě ve švýcarském Uzwilu prováděna s velkým úspěchem už 101 let a má za sebou přes 7000 absolventů. Ano, jsem spokojen, ale pro nás je nejdůležitější, aby byli spokojeni žáci školy.“

Jaký byl ze strany učňů zájem a kolik se jich přímo v Bühleru CZ učí?

Žáci školy se učí pro celkovou vyšší úroveň technického vzdělávání v regionu. Region nejvíce zbohatne z vysoké přidané hodnoty práce jeho občanů. A té lze dosáhnout pouze vysokou úrovní vzdělanosti. My, zkušenější můžeme porovnat, jak přes všechen technický pokrok v tomto směru v naší zemi zaostáváme.

Deset žáků školy je po vyučení naprosto svobodných, co se týká jejich rozhodnutí o jejich budoucím zaměstnavateli. Nejsou žádným způsobem smluvně vázáni s firmou Bühler CZ Žamberk. My hlavně škole garantujeme nejšpičkovější vzdělání v oboru Obráběč kovů, jaké lze v regionálních podmínkách nabídnout. Pokud v naší firmě žáci zůstanou, budou profesionály. Ani v jiných firmách, kde nastoupí, je nebude muset nikdo další „doučovat“.

Rád abych také uvedl, že naši žáci byli vybráni, aby v dubnu jako jediný tým reprezentovali Pardubický kraj na celostátní soutěži, kterou pořádá Hospodářská komora České republiky letos v dubnu na ČVUT Praha. Jsou tedy na správné cestě.“

Co můžete zájemcům o tento učební obor nabídnout - jaké benefity mohou u vás ve firmě získat?

Vzdělání je nejlepší investice. Naším největším benefitem je úroveň, jakou budou absolventi školy mít. Chceme, aby absolvování oboru Obráběč kovů na SŠ OŘS v Žamberku bylo synonymem kvality. A zdá se, že to žáci začínají chápat. Jsme tým, který má svůj jasný cíl. Naši žáci jsou vybaveni stejně jako naši spolupracovníci a jejich finanční podpora ve studiu je poskytována za podobných podmínek, jako na jiných školách.

Vaše vize do budoucna?

Vytvořit systém, prospěšný městu i širšímu regionu. Už na základní škole musí mít žáci možnost zhodnotit svůj talent pro různá povolání. Proto se jako firma podílíme na realizaci pracovní výuky na základní škole 28. Října v Žamberku, také v Kunvaldu, i na jiných školách v okolí. A platí to pro všechny žáky bez ohledu, na jakou školu se v budoucnu zaměří. I budoucí zubař, nebo chirurg musí mít přes veškerou robotizaci šikovné ruce.

Pedagogové na středním článku vzdělávání pak budou mít žáky, kteří už vědí, na čem jsou, a podle toho se budou učit. Firmy pak mohou zaměstnávat odborníky, zapálené pro svůj obor, protože jim jde. A téměř polovina absolventů nebude přecházet do jiných oborů, než absolvovali. Naše firma se dynamicky vyvíjí a poskytuje všem poctivým spolupracovníkům zázemí do budoucna. Mohou si vzít hypotéku a zakotvit v našem regionu. Budou přitom využívat dnes běžné služby a tím se usnadní život místním drobným podnikatelům všeho druhu. A to celé se projeví na kvalitě života v Žamberku a nejbližším okolí.

To je vize nejenom pro mne, ale především pro mých 450 spolupracovníků.

Děkuji za rozhovor.

Připravila Vlasta Pavlousková, Žamberské listy

© 2014 - 2016 Bühler CZ, s.r.o. Žamberk,  Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz