CZ EN DE

Aktuálně nabízíme
tyto volné pozice:

Technický kontrolor kvality, CNC obráběč, Elektromontér, Elektronik, Konstruktér elektro, Koordinátor zavádění nových výrob, Lakýrník, Manipulant plechové výroby, Montážní dělník, Nástrojař, Obsluha práškové lakovny, Řidič VZV, manipulant... kompletní nabídka...

 

Naší vizí je připravit odborníky zapálené pro obor V únoru uplynul jeden rok od chvíle, kdy bylo v obřadní síni městské radnice podepsáno memorandum týkající se spolupráce Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk a firmy Bühler CZ, s.r.o., které zakotvilo spolupráci při zavedení nového učebního oboru Obráběč kovů a podpoře technického vzdělávání na Žambersku.
Smlouvu svými podpisy tehdy potvrdili PhDr. Zuzana Pecháčková, ředitelka školy,
JUDr. Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje, starosta města Jiří Dytrt a Ing. Jiří Appeltauer, generální ředitel fy Bühler v Žamberku.
Posledně jmenovaného jsme požádali o krátký rozhovor.

Splnila se Vaše očekávání se zavedením nového učebního oboru?

Zahájení spolupráce se SŠ OŘS Žamberk byl jednoznačně šťastný krok. První žáci přišli do zcela nového pracovního i společenského prostředí. Obojí je po stránce vzdělání i celkového rozhledu posouvá velice rychle vpřed. Máme bezprostřední přehled o odborném vývoji žáků, jejich pracovních i studijních výkonech a směrech pomoci k jejich dalšímu zlepšování.

Paní ředitelka školy jedná nadčasově, je přístupná k řešením, která postrádají dnes už nefunkční setrvačnost, a prosazuje jednoznačně inovativní přístup ve vzdělávání. To vše nám dosud chybělo a naše očekávání se zcela naplnilo.“

Jste spokojen se spoluprací se školou a jak se jak se případně projevuje?

Střední škola obchodu, řemesel a služeb nám umožnila splnit náš sen. Ten spočívá v trvalé výuce žáků na samém vrcholu, na kterém se současné technologie nacházejí. Současný vývoj je tak rychlý, že i během školního roku musíme inovovat výuku, kterou jsme si naplánovali na jeho počátku.

Díky naší partnerské škole může odborné předměty vyučovat náš zaměstnanec, který vlastní příslušné pedagogické vzdělání a je trvale ve firmě v kontaktu s výrobou. Žáci se tedy neučí ve škole, aby potom chodili do firmy na praxi. Žáci se ve firmě přímo učí. Krajská školní inspekce, která školu hodnotila v únoru letošního roku a může ji objektivně porovnávat s výukou na ostatních školách Pardubického kraje, byla s naší prací velice spokojena. Podle jejího názoru můžeme, pokud projevíme zájem, i teoretickou odbornou výuku přesunout do firmy. Tím bychom zahájili práci na úrovni, která je v naší mateřské firmě ve švýcarském Uzwilu prováděna s velkým úspěchem už 101 let a má za sebou přes 7000 absolventů. Ano, jsem spokojen, ale pro nás je nejdůležitější, aby byli spokojeni žáci školy.“

Jaký byl ze strany učňů zájem a kolik se jich přímo v Bühleru CZ učí?

Žáci školy se učí pro celkovou vyšší úroveň technického vzdělávání v regionu. Region nejvíce zbohatne z vysoké přidané hodnoty práce jeho občanů. A té lze dosáhnout pouze vysokou úrovní vzdělanosti. My, zkušenější můžeme porovnat, jak přes všechen technický pokrok v tomto směru v naší zemi zaostáváme.

Deset žáků školy je po vyučení naprosto svobodných, co se týká jejich rozhodnutí o jejich budoucím zaměstnavateli. Nejsou žádným způsobem smluvně vázáni s firmou Bühler CZ Žamberk. My hlavně škole garantujeme nejšpičkovější vzdělání v oboru Obráběč kovů, jaké lze v regionálních podmínkách nabídnout. Pokud v naší firmě žáci zůstanou, budou profesionály. Ani v jiných firmách, kde nastoupí, je nebude muset nikdo další „doučovat“.

Rád abych také uvedl, že naši žáci byli vybráni, aby v dubnu jako jediný tým reprezentovali Pardubický kraj na celostátní soutěži, kterou pořádá Hospodářská komora České republiky letos v dubnu na ČVUT Praha. Jsou tedy na správné cestě.“

Co můžete zájemcům o tento učební obor nabídnout - jaké benefity mohou u vás ve firmě získat?

Vzdělání je nejlepší investice. Naším největším benefitem je úroveň, jakou budou absolventi školy mít. Chceme, aby absolvování oboru Obráběč kovů na SŠ OŘS v Žamberku bylo synonymem kvality. A zdá se, že to žáci začínají chápat. Jsme tým, který má svůj jasný cíl. Naši žáci jsou vybaveni stejně jako naši spolupracovníci a jejich finanční podpora ve studiu je poskytována za podobných podmínek, jako na jiných školách.

Vaše vize do budoucna?

Vytvořit systém, prospěšný městu i širšímu regionu. Už na základní škole musí mít žáci možnost zhodnotit svůj talent pro různá povolání. Proto se jako firma podílíme na realizaci pracovní výuky na základní škole 28. Října v Žamberku, také v Kunvaldu, i na jiných školách v okolí. A platí to pro všechny žáky bez ohledu, na jakou školu se v budoucnu zaměří. I budoucí zubař, nebo chirurg musí mít přes veškerou robotizaci šikovné ruce.

Pedagogové na středním článku vzdělávání pak budou mít žáky, kteří už vědí, na čem jsou, a podle toho se budou učit. Firmy pak mohou zaměstnávat odborníky, zapálené pro svůj obor, protože jim jde. A téměř polovina absolventů nebude přecházet do jiných oborů, než absolvovali. Naše firma se dynamicky vyvíjí a poskytuje všem poctivým spolupracovníkům zázemí do budoucna. Mohou si vzít hypotéku a zakotvit v našem regionu. Budou přitom využívat dnes běžné služby a tím se usnadní život místním drobným podnikatelům všeho druhu. A to celé se projeví na kvalitě života v Žamberku a nejbližším okolí.

To je vize nejenom pro mne, ale především pro mých 450 spolupracovníků.

Děkuji za rozhovor.

Připravila Vlasta Pavlousková, Žamberské listy

© 2014 - 2016 Bühler CZ, s.r.o. Žamberk,  Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz