CZ EN DE
Na zavedení povinné odborné praxe ve firmách jsme připraveni

Naše firma Bühler CZ Žamberk se spolu se zástupci dalších významných regionálních zaměstnavatelů, kterým není lhostejný osud učňovského školství, zúčastnila jednání konsorcia firem na letohradské radnici. Konsorcium svolal jeho zakladatel, starosta Letohradu pan Petr Fiala. Jeho cílem je rozvoj technického vzdělávání v regionu.

Nejdříve jsme se seznámili se zhodnocením činnosti Průmyslové střední školy Letohrad a jejího odborného učiliště a s vyhodnocením spolupráce firem s touto školou. Od doby založení konsorcia v roce 2013 vzrostl počet žáků oboru nástrojař trojnásobně a obor strojní mechanik se stabilizoval. Všichni současně projevili připomínky k odborné úrovni absolventů školy z hlediska svých specifických požadavků," uvedl Stanislav Hudák, který Bühler CZ na schůzce zastupoval. Ze schůzky také vyplynulo, že některé firmy postrádají absolventy čtyřletého oboru s maturitou typu strojírenský technik a částečně také seřizovač vstřikovacích lisů. Perspektivně bude požadována výuka oboru programátor robotických linek.

Firma Bühler CZ v minulosti vybavila v odborném učilišti v Letohradě dvě třídy třiceti počítači, stavebnicí elektronického robota a stabilně toto učiliště ve svých propagačních materiálech doporučuje jako východisko pro perspektivní zaměstnání ve strojních firmách regionu. „I nadále budeme s učilištěm spolupracovat a vzájemně se doplňovat. Na jeden ze závěrů jednání – zavedení povinné odborné praxe ve firmách pro žáky třetích ročníků, jsme vzhledem ke tříletým zkušenostem provozu vlastního tréninkového centra okamžitě připraveni," ubezpečil Stanislav Hudák.

Výsledkem jednání je také stanovení termínu setkání s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým a vedoucím školského odboru Martinem Kissem k upřesnění koncepce středoškolského technického vzdělávání v regionu. Toto setkání se uskuteční dne 11. 6. 2015 na radnici v Letohradě.

Zdenka Hanyšová Celá

© 2014 - 2016 Bühler CZ, s.r.o. Žamberk,  Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz