CZ EN DE

Společně s dalšími osmi firmami tvoří společnost Bühler CZ konsorcium firem, jejichž zástupci se pravidelně scházejí a nyní společně profilují obsah nového oboru s maturitou, který na trhu chybí a který by již brzy mohli vyučovat na Průmyslové střední škole a učilišti v Letohradě.

„Ten obor ještě nemá hotový název, my jsme si jej pracovně nazvali Strojírenský technik. Jeho absolventem je člověk, který kromě odborného zaměření má patřičné znalosti o ekonomice, managementu a marketingu. Označením „patřičné“ myslím na takové úrovni, aby se je nemusel učit „za pochodu“ ve svém zaměstnání,“ uvedl Stanislav Hudák, vedoucí tréninkového centra firmy Bühler CZ v Žamberku. Dodal, že názory členů konsorcia se v minulosti hodně odlišovaly. „V poslední několikahodinové diskuzi na schůzce v srpnu jsme si je vyjasnili, našli jsme průnik a ve spolupráci s ředitelem školy v Letohradě Ing. Martinem Priknerem zformovali to nejzákladnější, co vyhovuje všem. Odlišnosti si každá z firem upřesní už sama za sebe.“ Průlomem je, že žáci budou chodit od druhé poloviny prvního ročníku dokonce třetího ročníku jeden den v týdnu na praxi do firmy. V prvním ročníku do dílen školy, ve druhém a třetím na praxi do firem, které jsou součástí konsorcia.

Podnět k založení konsorcia firem, kterým není lhostejný osud technického vzdělávání v regionu, dal starosta Letohradu pan Petr Fiala. Od doby založení konsorcia v roce 2013 vzrostl počet žáků oboru nástrojař trojnásobně a obor strojní mechanik se stabilizoval. Firma Bühler CZ v minulosti vybavila v odborném učilišti v Letohradě dvě třídy třiceti počítači, stavebnicí elektronického robota a stabilně toto učiliště ve svých propagačních materiálech doporučuje jako východisko pro perspektivní zaměstnání ve strojních firmách regionu.

„I nadále budeme s učilištěm spolupracovat a vzájemně se doplňovat. Na jeden ze závěrů jednání – zavedení povinné odborné praxe ve firmách pro žáky třetích ročníků učebních oborů, jsme vzhledem ke tříletým zkušenostem provozu vlastního tréninkového centra okamžitě připraveni,“ uzavřel Stanislav Hudák.

© 2014 - 2016 Bühler CZ, s.r.o. Žamberk,  Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz