CZ EN DE

Aktuálně nabízíme
tyto volné pozice:

Technický kontrolor kvality, CNC obráběč, Elektromontér, Elektronik, Konstruktér elektro, Koordinátor zavádění nových výrob, Lakýrník, Manipulant plechové výroby, Montážní dělník, Nákupčí senior, Nástrojař, Obsluha práškové lakovny, Řidič VZV, manipulant... kompletní nabídka...

Společně s dalšími osmi firmami tvoří společnost Bühler CZ konsorcium firem, jejichž zástupci se pravidelně scházejí a nyní společně profilují obsah nového oboru s maturitou, který na trhu chybí a který by již brzy mohli vyučovat na Průmyslové střední škole a učilišti v Letohradě.

„Ten obor ještě nemá hotový název, my jsme si jej pracovně nazvali Strojírenský technik. Jeho absolventem je člověk, který kromě odborného zaměření má patřičné znalosti o ekonomice, managementu a marketingu. Označením „patřičné“ myslím na takové úrovni, aby se je nemusel učit „za pochodu“ ve svém zaměstnání,“ uvedl Stanislav Hudák, vedoucí tréninkového centra firmy Bühler CZ v Žamberku. Dodal, že názory členů konsorcia se v minulosti hodně odlišovaly. „V poslední několikahodinové diskuzi na schůzce v srpnu jsme si je vyjasnili, našli jsme průnik a ve spolupráci s ředitelem školy v Letohradě Ing. Martinem Priknerem zformovali to nejzákladnější, co vyhovuje všem. Odlišnosti si každá z firem upřesní už sama za sebe.“ Průlomem je, že žáci budou chodit od druhé poloviny prvního ročníku dokonce třetího ročníku jeden den v týdnu na praxi do firmy. V prvním ročníku do dílen školy, ve druhém a třetím na praxi do firem, které jsou součástí konsorcia.

Podnět k založení konsorcia firem, kterým není lhostejný osud technického vzdělávání v regionu, dal starosta Letohradu pan Petr Fiala. Od doby založení konsorcia v roce 2013 vzrostl počet žáků oboru nástrojař trojnásobně a obor strojní mechanik se stabilizoval. Firma Bühler CZ v minulosti vybavila v odborném učilišti v Letohradě dvě třídy třiceti počítači, stavebnicí elektronického robota a stabilně toto učiliště ve svých propagačních materiálech doporučuje jako východisko pro perspektivní zaměstnání ve strojních firmách regionu.

„I nadále budeme s učilištěm spolupracovat a vzájemně se doplňovat. Na jeden ze závěrů jednání – zavedení povinné odborné praxe ve firmách pro žáky třetích ročníků učebních oborů, jsme vzhledem ke tříletým zkušenostem provozu vlastního tréninkového centra okamžitě připraveni,“ uzavřel Stanislav Hudák.

© 2014 - 2016 Bühler CZ, s.r.o. Žamberk,  Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz