CZ EN DE
Budoucí odborníci na svařování mohou pracovat s moderními technologiemi

Svědomitý absolvent SOUo Králíky je universální šikula, který si zaměstnání nehledá, ale vybírá. Podle společného názoru vedení učiliště i naší firmy je vzhledem budoucímu uplatnění absolventů žádoucí posílit výuku svařování o moderní svařovací aparatury. „Včera jsme dvě tyto aparatury předali paní ředitelce Petře Doubravové a jejímu zástupci Karlu Málkovi. Žákům se tím otevírá daleko větší možnost zdokonalení v této velice žádané operaci. Na jejich odborný růst se určitě přijedeme podívat,“ uvedl šéf tréninkového centra Stanislav Hudák.

Vedoucí personálního oddělení naší firmy Martin Hola upřesnil, že žáci králického učiliště se tak mohou učit a trénovat své dovednosti na modernějších strojích, srovnatelných s těmi ve firmách. „Při práci mohou díky moderním svařovacím aparaturám lépe trénovat své dovednosti, zvýší si kvalifikaci, kterou využijí na trhu práce a okamžitě vše zúročí po nástupu do praxe.“

-zhc-

© 2014 - 2016 Bühler CZ, s.r.o. Žamberk,  Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz