CZ EN DE

Nové talenty, účastníky soutěže odborných dovedností středoškolské mládeže AMAVET v Pardubicích, už pravidelně oceňují zástupci žamberské firmy Bühler CZ. Také letos předali ceny včetně finančního příspěvku na tvoření a pozvánky na prohlídku firmy, která dlouhodobě podporuje rozvoj technického vzdělávání žáků.

Díla dvou chlapců a dvou děvčat - letošních úspěšných autorů soutěže, pocházejících z východní části Pardubického kraje – vybral porotce Stanislav Hudák. Zaujala jej stavba motocyklu autora Lukáše Bergera z Gymnázia v Litomyšli, 3D model 3D tiskárny Jiřího Šafáře se Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli a multifunkční věž využívající obnovitelné zdroje energie od dvojice autorek Kláry Dostálkové a Nikoly Lipenské ze základní školy Komenského v Letohradě.

Celá akce je ukázkou, jak lze už od mládí nenásilnou formou mládež provázet k úspěchu," říká šéf tréninkového centra firmy Bühler CZ Žamberk Stanislav Hudák, který jezdí na soutěž oceňovat talenty už pravidelně. „Nejdříve se všemi, kteří mě zaujmou, vedu podrobný rozhovor, protože autoři musí být schopni svoji práci prezentovat tak, aby byl zřejmý jejich osobní podíl na práci," dodává. S úsměvem tak vylučuje osobní zájem „motorkáře" při ocenění motorky.

Ačkoliv se na Amavetu představují nápady z různých oblastí, cena firmy Bühler CZ je určena výlučně pro technické projekty. „Orientujeme se na práce žáků z našeho regionu a především oceňujeme to, co ve firmě děláme – virtuální modelování a zároveň předvedení manuální zručnosti," vysvětlil Hudák. Dodal zároveň, že některé prezentace mimo záběr firmy z oblasti přírody, historie a zdraví byly letos tak zajímavé a jejich provedení tak profesionální, že alespoň jako obvykle napíše do školy prosbu o jejich ocenění.

Zdenka Hanyšová Celá

Odborníci z Bühleru CZ opět po roce ocenili nadějné techniky

Podrobný seznam a popis práce oceněných:

  • 1. Místo Lukáš Berger, Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl, Stavba motocyklu, bydliště Litomyšl
  • 2. Místo Jiří Šafář, Střední škola zahradnická a technická Litomyšl, 3D model 3D tiskárny, bydliště Rybník
  • 3. Místo Klára Dostálková a Nikola Lipenská, Základní škola Komenského Letohrad, Multifunkční věž pro vrcholy hor, využívající obnovitelné zdroje energie
    Klára Dostálková, bydliště Letohrad, Taušlova, Nikola Lipenská, bydliště Písečná

Lukáš Berger - Stavba motocyklu. Kategorie do 15 let.

Hodnocení moje i mého kolegy bylo jednotné. Lukáš vytvořil motocykl zcela vlastní konstrukce pro závody ve zrychlení /sprint/ na 200 a 400 metrů s využitím motoru JAWA 50 /známý Pionýr/. Motor je uvnitř zcela přepracovaný pro zvýšení výkonu s hlubokými zásahy do konstrukce, které byl schopen podrobně popsat. Rám si svařil sám a je poplatný určení motocyklu – jezdec nesedí, ale zcela leží na břiše. Stroj obsahuje elektronické prvky, které sestrojil jeho bratr, studující elektrotechnickou školu. Dosahovaná rychlost na konci měřené dráhy přesahuje 100 km/hod.

Jiří Šafář – 3D model 3D tiskárny. Kategorie středních škol.

Autor nejprve vymodeloval základní rám, ovládající pohyb laserového aplikátoru tiskárny v CAD programu Inventor, který naše firma používá. Potom jej vyrobil. Spojení virtuality a následné hmotné realizace je přesný předobraz výrobního procesu naší firmy. Vlastní laserový aplikátor, vyrábějící konečný výrobek, je nutno zakoupit a na rámu pro něj měl pouze připravené místo. Takže výslednou funkci, tedy výrobu, předvést nemohl, protože ve výstavních podmínkách, které v Ideonu jsou, by s tím měl asi trochu potíže.

Klára Dostálková, Nikola Lipenská – Multifunkční věž pro vrcholy hor, využívající obnovitelné zdroje energie. Kategorie do 15 let.

Základním důvodem pro ocenění tohoto projektu bylo jeho zaměření na splnění jeho úkolů, při minimálním zásahu do přírody a nároku na energie. Byl primárně projektován pro použití na Suchém Vrchu. Po odstranění všech současných staveb jej tvoří věž, na vrcholu upravená jako rozhledna. Její aerodynamicky tvarovaný plášť je směrován do místa převládajícího směru větru a klade mu tak minimální odpor. Všechny vysílací antény jsou umístěny uvnitř jinak hladkého plastového pláště, stejně jako tomu je na vrcholu Ještědu.

Restaurační prostory jsou umístěny zcela pod zemí mimo věž, takže jiná stavba už v okolí není. Osvětlení je řešeno stropními světlovody. K boku věže přiléhá svislá souběžná rampa s natáčecími rotory větrných generátorů. Na šikmo ukončeném vrcholu věže svažujícím se k jihu je solární elektrárna. Součástí je i tepelné čerpadlo, využívající geotermální energii ze země. Celý projekt byl vyroben ve velikosti asi 70 cm s průřezy pro zviditelnění vnitřních prostor.

Stanislav Hudák

© 2014 - 2016 Bühler CZ, s.r.o. Žamberk,  Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz