CZ EN DE
Ve dnech 10. - 11. března 2016 se v pardubickém výstavním centru IDEON konal už IX. ročník Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež. Do krajského kola soutěže postoupilo z celého Pardubického kraje 164 autorů s 89 projekty ze základních škol a nižších tříd gymnázií a 57 autorů se 42 projekty ze středních škol. V rámci krajského kola proběhlo současně i regionální kolo soutěže EXPO SCIENCE AMAVET.
Firma Bühler CZ s.r.o. Žamberk pravidelně odměňuje v kategoriích JUNIOR a STŘEDOŠKOLÁK první tři nejúspěšnější práce v technických oborech. Zároveň je její pracovník členem odborné hodnotitelské komise, jejímž úkolem je posoudit jednotlivé projekty, stanovit pořadí a doporučit nejlepší k ocenění.

Spektrum řešených úkolů zahrnovalo obory Fyzika, Energetika, Technika, Elektrotechnika, Robotika Automatizace, Informatika, Chemie, Potravinářství, Medicína, Biologie, Zoologie, Ekologie, Hydrologie, Sociologie a Historie. Už z tohoto výčtu je zřejmé, jak těžký úkol každoročně před hodnotiteli stojí. Vždyť odměnou pro úspěšné řešitele je kromě reprezentace své školy i zájezd do Francie pro nejlepších 50 autorů, ceny firem a vysokých škol a pro dva nejlepší z kategorie EXPO SCIENCE AMAVET i cesta na celosvětovou soutěž do USA.

Zástupci firmy Bühler CZ po zevrubném zvažování všech aspektů vytvořených prací nakonec v každé ze jmenovaných kategorií vyhlásili a odměnili věcnými cenami tři nejlepší projekty. Zároveň dostali všichni autoři osobní pozvánku generálního ředitele firmy Bühler, pana Jiřího Appeltauera na návštěvu firmy.

V kategorii JUNIOR vytvořili a prakticky předvedli Laserovou gravírku vyrobenou z komponentů běžných počítačů žáci Vojtěch Dvořák, Vojtěch Krejsa a Ondřej Pechanec z Vysokého Mýta. Žákyně Klára Dostálková a Nikola Lipenská ze základní školy Letohrad – Komenského se prezentovaly výsledky Měření intenzity kosmického záření, kvůli kterému zapojily do spolupráce i jeden výzkumný ústav a vedení leteckého provozu nad Českou republikou, protože jejich stratosférický balón dosáhl výšky 33 kilometrů nad zemským povrchem. Třetím oceněným odborníkem je Lukáš Berger z Litomyšle, který dokonale zrenovoval ze šrotového stavu motocykl Kreidler, který se vyráběl v roce 1978 pouze jeden rok a v České republice je zřejmě pouze jeden. A to je kategorie JUNIOR do 15 let.

V kategorii STŘEDOŠKOLÁK bylo určení nejlepších prací ještě větší horror. Nakonec hodnotitele nejvíce zaujal Závodní vůz pro autokros, který za tři roky práce vyrobil Adam Křesťan z Litomyšle. Projekt Homemade Segway Jana Svatoše z Vysokého Mýta sice zatím funguje jenom když jej ovládá on a zkoušku s panem hejtmanem Netolickým zatím odmítl, ale autor už ví, co je zapotřebí vylepšit. Třetím oceněným projektem je rozsáhlá rozpracovaná práce autorů Tomáše Pánka, Lukáše Malého a Vojtěcha Šalouna z Vysokého Mýta, kteří spolupracují se SOŠ a VOŠ Rychnov nad Kněžnou. Jde o vytvoření rychlostního vozidla pro překonání rekordu nejvyšší rychlosti pozemního stroje vyrobeného v České republice. Zatím je hotova kompletní vizualizace ve 3D a velký model vyrobený na CNC stroji. Teď budou následovat zkoušky čelního odporu vzduchu a zhotovení prototypu. Na rozdíl od financí všichni tvůrci překypovali odbornými znalostmi ze strojírenství, zejména v oblasti výroby vozidel.

A závěr? Rozhodující část vítězných prací je v posledních letech z několika oblastí. Jsou to Pardubice, Litomyšl, Vysoké Mýto, Choceň, Lanškroun a Moravská Třebová. Je zřejmé, že tam, kde dostanou mladí lidé dostatek příležitostí vyniknout, dokáží vytvořit skvělé projekty, jejichž úroveň dokáže velice překvapit. Nebědujme nad úrovní vzdělanosti mladých lidí. Mohl by se nás někdo zeptat, co jsme pro to udělali my.

Stanislav Hudák, vedoucí tréninkového centra Bühler CZ

© 2014 - 2016 Bühler CZ, s.r.o. Žamberk,  Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz